Przysłówki najczęściej tworzone są od przymiotników, np. pięknie (od piękny), gęsto (od gęsty).

Zadanie domowe: ćw. 5 i 8 ze str. 75.

Zadania z podręcznika

Stopniowanie przysłówków:

proste: szybko – szybciej – najszybciej

opisowe: gorzko – bardziej gorzko – najbardziej gorzko

nieregularne: źle – gorzej – najgorzej

UWAGA! Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki pochodzące od przymiotników!

Print Friendly, PDF & Email