Świat przedstawiony w dramacie „Balladyna” Juliusza Słowackiego

 1. Podziel zeszyt na dwie części i uzupełnij elementy świata przedstawionego w sferze realistycznej i fantastycznej
 2. Wybierz i scharakteryzuj jedną postać.
 3. Wybierz i opisz jedno miejsce.
 4. Wybierz i streść jedno wydarzenie.

Wyjaśniamy tytuł dramatu Słowackiego

„Balladyna” nawiązuje do ballad romantycznych. Rozgrywa się w tym samym, realistyczno-fantastycznym świecie. Jej bohaterowie poddani są moralnym prawom natury, co oznacza, że ich złe czyny muszą zostać ukarane. W „Balladynie” pojawiają się motywy wędrowne znane z ballad Adama Mickiewicza (wymierzenie kary przez naturę, zdanie się na los, maliny).

Problematyka etyczna „Balladyny”

 1. Wypisz wszystkie ofiary Balladyny i opisz związane z nimi wydarzenia.
 2. Z perspektywy morderczyni: kartka z pamiętnika Balladyny.
 3. Napisz mowę oskarżycielską lub obrończą, wykorzystując:
  • apostrofę,
  • pytanie retoryczne,
  • odwołanie się do uczuć słuchaczy,
  • porównanie,
  • epitet,
  • przenośnię.

Podkreśl i nazwij te środki retoryczne.

Print Friendly, PDF & Email