1. Wyjaśnij, co to jest:
  1. orzeczenie, zdanie rozwinięte, równoważnik zdania, dopełnienie.
  2. podmiot, zdanie, zdanie złożone, przydawka.
 2. Podaj po jednym przykładzie:
  1. zdania rozkazującego, zdania współrzędnie złożonego, zdania nierozwiniętego.
  2. zdania pytającego, zdania podrzędnie złożonego, równoważnika zdania.
 3. Na jakie pytania odpowiadają:
  1. okoliczniki, podmioty, przydawki
  2. okoliczniki, dopełnienia, orzeczenia
 4. Narysuj wykresy zdań.
 5. Zaznacz na zielono zdania podrzędnie złożone, a na pomarańczowo – współrzędnie złożone.
 6. Uzupełnij tekst przecinkami.
Print Friendly, PDF & Email