Witamy się z dawnym znajomym, Czasownikiem

 1. Czasownik odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?
  Jest nazwą czynności (co robi? pisze) lub stanu ( co się z nim dzieje? rośnie)

2. Czasownik odmienia się przez osoby

liczba pojedyncza:

1. osoba: ja gram

2. osoba: ty grasz

3. osoba: on (ona, ono) gra

liczba mnoga:

1. osoba: my gramy

2. osoba: wy gracie

3. osoba: oni (one) grają

3. Forma osobowa czasownika – kiedy jesteśmy w stanie określić osobę.

4. Bezokolicznik – forma nieosobowa zakończona na -ć lub -c, np. kochać, wymyślać, łazić.

5. Czasownik może występować w czasie teraźniejszym, przyszłym lub przeszłym.

Czas teraźniejszy czasowników

1. Odmień przez osoby w czasie teraźniejszym czasownik „pomagać”.

 1. pomagam
 2. pomagasz
 3. pomaga
 1. pomagamy
 2. pomagacie
 3. pomagają

2. Odmień czasownik „zbierać”

3. Rozwiąż w zeszycie zadania 3, 4, 5 i 6 / s. 42-43

Wehikułem czasu w… czas przeszły czasowników

 1. W czasie przeszłym czasowniki mają różne formy rodzajowe.
 2. W liczbie pojedynczej są trzy rodzaje: męski (czytałem), żeński (uczyłaś się) i nijaki (uśmiechnęło się).
 3. W liczbie mnogiej są dwa rodzaje: męskoosobowy (pojechaliście) i niemęskoosobowy (wygrałyśmy).
 4. Zapisz odmianę dowolnego czasownika na „p” w czasie przeszłym we wszystkich rodzajach wg wzoru ze str. 47.
 5. Rozwiąż w zeszycie zadania 3/46, 5/49.

Czy wróżka prawdę ci powie? Czas przyszły czasowników

 1. Czas przyszły prosty, np. „wygrasz” nie odmienia się przez rodzaje.
 2. Czas przyszły złożony, np. „będziesz grała” odmienia się przez rodzaje. Można też użyć bezokolicznika, np. „będziesz grać”, i wtedy nie da się określić rodzaju.

Zadania:

Odmień czasowniki użyte w przykładach przez osoby i liczby wg wzoru na str. 54

Lista zadań: 4, 6, 8 / s. 55

Wykorzystanie czasowników w praktyce

Wybierz jedno zadanie. Podkreśl w nim wszystkie czasowniki.

1. W czasie teraźniejszym napisz sprawozdanie z wydarzenia sportowego.

2. W czasie przeszłym opisz przeżycia małego kotka.

3. W czasie przyszłym napisz o swoich planach życiowych.Pisownia czasowników z „ch” i „h”. Rodzaje czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 1. W liczbie pojedynczej czasowniki mogą występować w rodzaju męskim (pływał), żeńskim (grała) lub nijakim (siedziało).
 2. W liczbie mnogiej czasownik występuje tylko w dwóch rodzajach: męskoosobowym (jechali) lub niemęskoosobowym (znalazły).
 3. UWAGA! Rodzaj czasownika możemy określić tylko wtedy, gdy jest on w czasie przeszłym, przyszłym złożonym lub w trybie przypuszczającym.

Niesforna cząstka „by”

 1. Łącznie piszemy ją z czasownikami w formie osobowej, jeśli grzecznie się do nich przykleja, np. „chciałbym”.
 2. Rozdzielnie piszemy ją:
  1. po bezokolicznikach, np. „Pływać bym nie chciał, ale mogę się poopalać”.
  2. po czasownikach zakończonych na -no lub -to, np. „Uwielbiano by ją, gdyby częściej pojawiała się w telewizji.”
  3. po wyrazach „warto”, „można”, „trzeba”, „wolno”, np. „Można by to zrobić prościej”.
  4. przed czasownikami, np. „Na twoim miejscu bym ją przeprosiła”.
Print Friendly, PDF & Email