4 października

Co już wiemy o czasowniku?

 1. Czasownik odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?
  Jest nazwą czynności (co robi? pisze) lub stanu ( co się z nim dzieje? rośnie)

 

2. Czasownik odmienia się przez osoby

 

ja gram, ty grasz, on (ona, ono) gra, my gramy, wy gracie, oni (one) grają

 

 

Forma osobowa czasownika – kiedy jesteśmy w stanie określić osobę.

Bezokolicznik – forma nieosobowa zakończona na -ć lub -c, np. kochać, wymyślać, łazić.

 

 

3. Czasownik może występować w czasie teraźniejszym, przyszłym lub przeszłym.

  

5 października

Czasownikowy trening

Z zadań 1-11 na str. 18-24 wybierz 10 i rozwiąż je w zeszycie.

 

6 października

Pisownia czasowników z „ch” i „h”. Rodzaje czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 1. W liczbie pojedynczej czasowniki mogą występować w rodzaju męskim (pływał), żeńskim (grała) lub nijakim (siedziało).
 2. W liczbie mnogiej czasownik występuje tylko w dwóch rodzajach: męskoosobowym (jechali) lub niemęskoosobowym (znalazły).
 3. UWAGA! Rodzaj czasownika możemy określić tylko wtedy, gdy jest on w czasie przeszłym, przyszłym złożonym lub w trybie przypuszczającym.

Ćwiczenia: 1 i 3 / s.28 oraz 1, 2, i 4 / s 26.

 

7 października

Niesforna cząstka „by”

 1. Łącznie piszemy ją z czasownikami w formie osobowej, jeśli grzecznie się do nich przykleja, np. „chciałbym”.
 2. Rozdzielnie piszemy ją:
  1. po bezokolicznikach, np. „Pływać bym nie chciał, ale mogę się poopalać”.
  2. po czasownikach zakończonych na -no lub -to, np. „Uwielbiano by ją, gdyby częściej pojawiała się w telewizji.”
  3. po wyrazach „warto”, „można”, „trzeba”, „wolno”, np. „Można by to zrobić prościej”.
  4. przed czasownikami, np. „Na twoim miejscu bym ją przeprosiła”.

A teraz trening! Hura! Zadania 1-3 ze str. 29-30.

 

Print Friendly, PDF & Email