Czasownik i jego znaczenia

  1. Jak spędziliście Święta Wielkanocne? Co robiliście? Co się działo?
  2. Do odpowiedzi na to pytanie użyliście czasowników. Co już wiecie o tej części mowy? 
  3. Zajrzyjcie do podręcznika (s. 30).

4. Czasownik to bardzo aktywna część mowy. Zobaczcie sami!

 

5. Jak odróżnić czasowniki od innych części mowy?

6. Zadanie: Znajdź wiosenne czasowniki i zapisz je w zeszycie.

Odmieniamy czasowniki przez osoby i liczby.

Interaktywne zadania z podręcznika 

Formy osobowe i nieosobowe czasownika

Zadania z podręcznika s. 36-40

Czas teraźniejszy czasowników

Zadania z podręcznika s. 41-44

Zadania interaktywne cz. 1

Zadania interaktywne cz. 2

Czas przeszły czasowników

Zadania z podręcznika s. 45-51

Zadania interaktywne

Czas przyszły czasowników

Zadania z podręcznika

Zadania interaktywne

Zadanie domowe: określ czas podanego czasownika

Co już wiemy o czasowniku? Podsumowanie

Print Friendly, PDF & Email