Oznajmiam, pytam, rozkazuję – rodzaje zdań

  1. Zdanie oznajmujące zawiera powiadomienie, np: „Dziś jest słonecznie.”
  2. Zdanie pytające zawiera pytanie, np: „Czy dziś jest słonecznie?”
  3. Zdanie rozkazujące zawiera polecenie, np: „Wstawaj, świeci słońce!”

Ćw. 1-5/s.11-13

Rozpoznaję podmiot i orzeczenie

Orzeczenie – nazwa czynności. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?

Podmiot – wykonawca czynności. Odpowiada na pytania: kto? co?

Ćw. 1-5/s. 17-19

Historia pewnej rodziny

rąsia

Przydawka – każde określenie dowolnego rzeczownika w zdaniu. Odpowiada na pytania: jaki? który? czyj?

Okolicznik – określenie orzeczenia, uściślające okoliczności. Pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? jak bardzo?

Dopełnienie – określenie orzeczenia, odpowiadające na pytania przypadków zależnych rzeczownika (poza M i W)

 

1.Kto? co?- ot, na przykład pies.

Wyraz pies podmiotem jest.

2. Co się z nim dzieje? Co robi?- służy.

To orzeczenie. Nie wiesz? Wstyd duży.

3. Jaki? lub: który? ile? czyj? czego?

Dobry. Przydawka jest to, kolego.

4. Gdzie? kiedy? Odkąd? Jak? Czemu? Po co?

To okolicznik: dniem (oraz) nocą.

5. Kogo? Lub: czego? Komu? Lub: czemu?

To dopełnienie: panu.

 

Gdy jeden wyraz przy drugim stanie,

Z wszystkich tych słówek powstanie zdanie:

,,Dobry pies służy panu dniem i nocą’’.

 

Przydawka – ćwiczenia ze stron 20-22.

Dopełnienie i okolicznik – ćwiczenia ze str. 23, 24, 25, a z 26 tylko ćw. 8.

Jego Wysokość Przecinek, czyli o interpunkcji w zdaniu pojedynczym i złożonym

Przecinkiem w zdaniu pojedynczym oddzielamy wyrazy odpowiadające na to samo pytanie.

Moja starsza siostra kupiła sobie wczoraj duży, niebieski, nieprzemakalny namiot.

W zdaniu złożonym przecinkami rozdzielamy wszystkie zdania składowe, np.

Kupiłam dom, który stoi na skraju lasu.

 

UWAGA!

Przecinków nie stawiamy przed spójnikami: i , oraz, ani, lub, albo, czy.

bez przecinków okulary

UWAGA! Jeśli te spójniki się powtarzają w zdaniu, przed każdym kolejnym powtórzeniem pojawi się przecinek, np.

Nie przepadam ani za racuchami, ani za wątróbką.

Ćwiczenia 1,2,3,5 ze str. 14-16 oraz 1,2,3,4,5 i 7 ze str. 34-36.

 

Podzial_zdan

Str. 27, 28, 29, 30 ( tylko ćw. 2), 31, 32, 33

Print Friendly, PDF & Email