Odmiana czasownika

 1. Fleksja to dział nauki o języku zajmujący się odmianą wyrazów.
 2. Kategorie gramatyczne to kategorie odmiany wyrazów.
 3. Czasownik ma 7 kategorii gramatycznych:  osoba, liczba, tryb (rozkazujący, przypuszczający, orzekający), czas, rodzaj, aspekt (dokonany i niedokonany), strona (czynna, bierna, zwrotna).
 4. Określ formę następujących czasowników: stój, klął się, dochowa, czeka, przyjęłabym.
 5. Zadanie: wybierz z wypowiedzi Guślarza 5 czasowników i określ ich formę.

strony-czasownika_51797 tryby-czasownika_51796

aspekt_czasowniki_dokonane_51801Maszynka aspektowa

12 kwietnia

Odmienne i nieodmienne części mowy.

 1. Na podstawie informacji na stronie 240-241 wykonaj test ze stron 242-243. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 2. Słowo stanowiące prawidłową odpowiedź w pytaniu 2 tego testu odmień przez osoby w trybie rozkazującym.
 3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej słowo będące prawidłową odpowiedzią w pytaniu 3.
 4. Poddaj stopniowaniu jedną z trzech błędnych odpowiedzi na pytanie 6.
 5. Udowodnij, że dobrze odpowiedziałeś na pytanie 11, podając przyimki i przysłówki.
 6. Podaj trzy przykłady części mowy wskazanej jako prawidłowa odpowiedź w pytaniu 13.
 7. Podaj, przez co odmienia się pierwszy wyraz szeregu będącego prawidłową odpowiedzią na pytanie 1.

Rzeczownik i jego przypadki

 1. Rzeczowniki odpowiadają na pytania kto?co?
 2. Rzeczowniki mają przypisane rodzaje: męski, żeński i nijaki.
 3. Rzeczowniki odmieniają się przez liczby i przypadki.

 

 

Mama dała Celinie bułkę nasmarowaną masłem wiejskim.

Mianownik (kto? co?) jest kot

Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma kota

Celownik (komu? czemu?) się przyglądam kotu

Biernik (kogo? co?) biorę kota

Narzędnik (z kim? z czym?) rozmawiam z kotem

Miejscownik (o kim? o czym?) myślę o kocie

Wołacz (o! hej!) kocie!

Czwartoklasiści gimnazjalistom:

Film o odmianie rzeczowników przez przypadki:

 

Print Friendly, PDF & Email