Zasada ortograficzna: W tytułach książek i filmów wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz, np. „W pustyni i w puszczy”. Inaczej jest z tytułami czasopism, w których wielką literą piszemy wszystkie wyrazy samodzielne, np. „Wiedza i Życie”.

Zadania:

  1. Uzupełnij danymi osobowymi głównego bohatera jego legitymację.
  2. Co łączy głównego bohatera z narratorem?
  3. Narysuj bohatera i opisz jego wygląd.
  4. Jak Greg zachowuje się w szkole? Jako jego wychowawca napisz  notatkę skierowaną do jego rodziców.

Jak zmienia się bohater lektury?

Początkowo dominującą cechą charakteru Grega jest…

Świadczą o tym takie wydarzenia, jak…

W trakcie rozwoju akcji Greg zmienia się, ponieważ…

Ta zmiana polega głównie na…

Uważam, że Greg…

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email