Gorące serca dwa. Hans Christian Andersen „Dzielny ołowiany żołnierz”

wpis w: polski4w2020 | 0

Zapisz wydarzenia w odpowiedniej kolejności!

Podręcznik, str. 168. Zadanie 1, 5 i 7.

  1. Jakie cechy charakterystyczne tylko dla człowieka można wskazać u żołnierzyka? Wymień inne postacie z utworu, które również mają ludzkie właściwości
  2. Wyjaśnij znaczenie powiedzenia: miłość aż po grób. Co w tej baśni jest najwyraźniejszym znakiem takiej miłości?
  3. W którym momencie autor musiałby zakończyć historię bohatera, aby można było mówić o szczęśliwym finale?
Uosobienie – nadanie cech ludzkich rzeczom, roślinom, zwierzętom, zjawiskom, pojęciom, np. miś opowiedział zabawną historię, liście szeptały, ptaki kłóciły się o drogę, wiatr wyzwał na pojedynek burzę, nuda uśmiechnęła się.
Print Friendly, PDF & Email