1. Przeczytaj tekst Paweł Beręsewicza „Projekt: Marczuk” ze str. s. 161 i sporządź plan wydarzeń.
2. Wykonaj pisemnie w zeszycie wszystkie zadnia dotyczące tego tekstu ( str. 164-165).
3. Zapisz siedem rad dla użytkowników Internetu na temat tego, jak powinni postępować, by nie stać się niewolnikami wirtualnego świata.

Print Friendly, PDF & Email