Oficjalnie obowiązujący tekst

Hymn – uroczysta pieśń mająca charakter patriotyczny i stanowiąca jeden z ważnych symboli państwowych.

Faksymile (czyli dokładna reprodukcja) rękopisu Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego Faksymile (czyli dokładna reprodukcja) rękopisu Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego Źródło: Józef Wybicki, 1797, domena publiczna.

 

Hymn narodowy – pieśń patriotyczna podkreślająca jedność narodu. Podczas wykonywania lub słuchania hymnu należy zachować powagę i spokój, stać w postawie wyrażającej szacunek; mężczyźni i chłopcy powinni zdjąć nakrycie głowy.

Zwrotka (strofa) to wyróżniony graficznie układ kilku wersów, który powtarza się w wierszu lub tekście piosenki co najmniej dwa razy.

Refren to powtarzająca się dosłownie albo z niewielkimi zmianami część tekstu wiersza lub piosenki

Zadania online

Print Friendly, PDF & Email