W trzyosobowej grupie jedna osoba wciela się w rolę dziecka, druga w rolę opiekuna, a trzecia w rolę osoby, która chce i może pomóc bohaterom. Przedstawiacie klasie krótką rozmowę, z której musi wynikać przynajmniej jedno postanowienie na przyszłość.

Print Friendly, PDF & Email