Bardzo trudna lekcja 🙂

A polegała na rozwiązywaniu zadań dotyczących fleksji na podstawie tekstów bardzo starych polskich piosenek:

1.      Określ formę pierwszych trzech unikalnych czasowników z refrenu tej piosenki:

O mnie się nie martw

nie martw się –2. os. l. poj. t. rozk. str. zwrotna, ndk

dam  – 1.os.l.poj. tr. orzek. cz. przyszły, str. czynna, dk

jesteś – 2.os. l. poj. tr. orzek. cz. teraźn. str. czynna, dk

2.      Określ formę pierwszych trzech unikalnych rzeczowników z refrenu tej piosenki:

Tyle słońca w całym mieście

słońca – D. l. poj. r. n.

mieście – Msc. l.poj. r. n.

ulicami – N. l. mn. r. ż.

3.      Poddaj stopniowaniu 5 pierwszych unikalnych przysłówków z tej piosenki:

Tak mi źle

źle – gorzej – najgorzej

szaro – nie da się

łyso – nie da się

daleko – dalej – najdalej

szybko – szybciej – najszybciej

4.      Wypisz 5 pierwszych unikalnych zaimków z tej piosenki:

Wszystko mi mówi…

ktoś

mnie

to

kto

(wszystko)

mi

5.      Wypisz 5 pierwszych unikalnych spójników z tej piosenki:

Cicha woda

 

a

bo

by

że

lecz

6.      Wypisz 5 pierwszych unikalnych przyimków z tej piosenki:

Kwiaty we włosach

we

po

do

wszerz

wzdłuż

 

Print Friendly, PDF & Email