1. Napisz raport policyjny, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych łącznych.
  2. Napisz wiersz, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych rozłącznych.
  3. Opisz dowolny obraz, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych przeciwstawnych.
  4. Napisz sprawozdanie z wydarzenia sportowego, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych wynikowych.
  5. Opisz dowolną trasę turystyczną, używając przynajmniej pięciu zdań podrzędnie złożonych z okolicznikowym czasu lub miejsca.
  6. Napisz przepis kulinarny, używając przynajmniej pięciu zdań podrzędnie złożonych z dopełnieniowym.
  7. Napisz list do dowolnego artysty, używając przynajmniej pięciu zdań podrzędnie złożonych z przydawkowym.
  8. Napisz instrukcję, używając pięciu zdań podrzędnie złożonych z okolicznikowym sposobu lub celu.
  9. Napisz dialog między bohaterami przynajmniej dwóch różnych lektur, używając pięciu zdań podrzędnie złożonych z okolicznikowym przyczyny, warunku lub przyzwolenia.

Podkreśl wskazane zdania i ponumeruj je. Wybierz jedno z każdego tekstu i narysuj jego wykres.

Print Friendly, PDF & Email