Narrator to osoba, która opowiada o wydarzeniach i udziela głosu postaciom.

Narrator może być trzecioosoboowy (nie uczestniczy w wydarzeniach) lub pierwszoosobowy (jest jednym z bohaterów).

Charakterystyka Mikołajka

Charakterystyka to tekst opisujący bohatera. Składa się z czterech części:
1) przedstawienia bohatera
2) opisu wyglądu
3) przedstawienia cech z uzasadnieniem
4) opinii.

Print Friendly, PDF & Email