1 lutego 2016

Moja mała ojczyzna

  1. Przeczytaj wiersz ze str. 143 i określ jednym zdaniem jego temat.
  2. Co wiemy o podmiocie lirycznym wiersza?
  3. Jakie miejsca są dla niego ważne i dlaczego?
  4. Jakie jest Twoje najważniejsze miejsce na Ziemi? Jakie przeżycia i uczucia się z nim wiążą?
  5. Zadanie domowe: zad. 5/s. 144

2 lutego 2016

Moje miasto

 

Napisz list, w którym określisz, na ile ważna jest dla Ciebie miejscowość,w której mieszkasz. Jakie uczucia i przeżycia się z nią wiążą? Co wiesz o jej historii? List zaadresuj do mieszkańca Warszawy – podmiotu lirycznego wiersza „Sen o Warszawie”.

jak-napisac-list_51513

Print Friendly, PDF & Email