Liczebnik i jego znaczenia

  1. Przyjrzyj się zdjęciu. Ile jest kwiatów? Który jest najwyższy? Jaką część stanowią czerwone tulipany?

Odpowiedzi na te pytania to liczebniki. Przy okazji należało użyć różnych ich typów: liczebnika głównego (ile?), porządkowego (który?) i ułamkowego (jaka część?).

2. Zapisz:

3. Zadania z podręcznika

4. Zadania interaktywne

Liczebniki główne i porządkowe

Zadania z podręcznika

Zadania interaktywne cz. 1

Zadania interaktywne cz. 2

Co wiemy o liczebniku? Podsumowanie

Print Friendly, PDF & Email