1. Autor,tytuł, inne informacje.
2. Kompozycja – temat, rozplanowanie elementów.
3. Kolorystyka
4. Nastrój
5. Opinia

Przydatne słownictwo fachowe:
statyczny, dynamiczny, pierwszy plan, tło, światłocień, perspektywa

Przyimki i wyrażenia przyimkowe

Print Friendly, PDF & Email