Kochani!

Dziś zestaw zadań ortograficznych. Z każdego rozdziału możecie opuścić jedno.

  1. Pisownia wielką i małą literą rzeczowników oraz przymiotników
  2. Pisownia „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach
  3. Poprawnie zapisuję daty

Nie pamiętam, na której są stronie, ale jesteście bystrzy i bez problemów je znajdziecie.

I pamiętajcie: PRZYSŁÓWEK TO NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY!


Do zobaczenia!

Print Friendly, PDF & Email