ARCHAIZM – słowo, które wyszło z użycia (dawne, przestarzałe) 

Wedle legendy, Twardowski był szlachcicem, zamieszkującym Kraków w XVI wieku. Zaprzedał duszę diabłu w zamian za wielką wiedzę i znajomość magii. Chciał jednakże przechytrzyć diabła, więc do podpisanego z nim cyrografu dodał paragraf mówiący o tym, że diabeł może zabrać jego duszę do piekła jedynie w Rzymie, do którego wcale nie planował się udawać.

Z pomocą czarta Twardowski zyskał bogactwo i sławę, w końcu stając się dworzaninem króla Zygmunta Augusta. Król ów po śmierci swej małżonki otoczył się astrologami, alchemikami i magami. Jak głoszą legendy, Twardowskiemu udało się wywołać ducha zmarłej Barbary dzięki zastosowaniu magicznego Lustra Twardowskiego.

Rytm – występująca w wierszu powtarzalność, np.: liczby wersów w zwrotce, liczby sylab w wersie, miejsca rymujących się wyrazów. 

Komizm– zespół cech jakiejś osoby, sytuacji, zdarzenia, przedmiotu budzących wesołość, rozśmieszających; ujmowanie i przedstawianie czegoś w sposób wywołujący śmiech. 

– komizm postaci – wygląd, zachowanie,

– komizm słowny – słowa, wyrażenia,

– komizm sytuacyjny – sytuacje, zdarzenia.

Print Friendly, PDF & Email