1. Kim dla Percy’ego jest Annabeth? Wymyśl i zapisz w formie dialogu rozmowę bohaterów o tym, co ich łączy.
  2. O czym Percy chciałby powiedzieć swojemu tacie? Napisz w jego imieniu list do Posejdona.
  3. Wymień pięć boskich umiejętności Percy’ego.
  4. Czy Percy chciałby mieszkać na Olimpie? Sporządź dla niego listę wad i zalet takiej przeprowadzki. (10 punktów)

Print Friendly, PDF & Email