Na początek pytanie konkursowe: kiedy jest tegoroczne rozdanie Oscarów?

PRZYIMEK to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, często służąca do określania położenia, a także czasu i związków logicznych. Najłatwiej go zapamiętać, kojarząc ze stołem: „na stole”, „pod stołem”, „bez stołu” itp.

Przyimek łączy się z rzeczownikiem, tworząc wyrażenie przyimkowe. Wymusza w tym związku jeden konkretny przypadek rzeczownika.

Zadania z podręcznika

Print Friendly, PDF & Email