„Quo vadis” jako powieść historyczna

wpis w: IIa j. polski | 0
  1. Podaj wyznaczniki liryki , epiki  i dramatu (postać mówiąca, forma podawcza, podział, sekwencja zdarzeń).
  2. Powieść historyczna to połączenie fikcji literackiej z odwołaniami do autentycznych zdarzeń, postaci i miejsc. Podaj odpowiednie przykłady.
  3. Osadzeniu fabuły w czasie historycznym sprzyja ukazanie realiów właściwych dla tego czasu (kontekst sytuacyjny, elementy życia codziennego). Podaj kilka przykładów.
  4. Na plan pierwszy wysuwają się bohaterowie fikcyjni. Wyjaśnij, jaką rolę pełnią w powieści historycznej postaci znane z podręczników i encyklopedii.
  5. W powieści historycznej tłem zdarzeń fikcyjnych są zdarzenia przełomowe dla danej epoki. Wskaz trzy takie zdarzenia w „Quo vadis”.
Print Friendly, PDF & Email