Reduta Ordona

wpis w: polski8nowyrok | 0

Autor: Adam Mickiewicz

Tytuł: „Reduta Ordona”

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek literacki: wiersz, poemat opisowo-refleksyjny, łączący cechy epiki i liryki

Epoka: romantyzm

Czas akcji: 6 września 1931 r.

Miejsce akcji: Warszawa, dzielnica Wola

Treść utworu

Oddziały rosyjskie nacierają na redutę, której broni dowódca artylerii Julian Konstanty Ordon. Rosjan jest zdecydowanie więcej niż Polaków, ponadto mają aż dwieście armat, podczas gdy Polacy – jedynie sześć. Dlatego polscy żołnierze starają się strzelać celnie.

  • Reduta: rodzaj szańca, wału obronnego, otoczonego wałem ziemnym.

Najważniejsze wydarzenia w skrócie

  1. Przybycie wojsk moskiewskich.
  2. Nierówny ostrzał.
  3. Rosjanie na rogatkach.
  4. Decyzja o walce bronią ręczną.
  5. Znacząca przewaga nieprzyjaciół.
  6. Decyzja Ordona o wysadzeniu reduty.
  7. Śmierć obrońców reduty.

Główny bohater
Julian Konstanty Ordon – 
powstaniec listopadowy, oficer wojsk polskich, dowódca artylerii w reducie nr 54; odważny i zdolny do poświęceń w słusznej sprawie. Uwaga: naprawdę Ordon nie zginął podczas obrony reduty, lecz popełnił samobójstwo we Florencji w 1887 r.

Zadania powyżej (tekst, film i zadania interaktywne) robimy do wtorku 31 marca do godziny 10.00)!


Print Friendly, PDF & Email