Nasze pierwsze spotkanie z Molierem

 1. Jak nazywał się Molier?
 2. Kiedy się urodził i kiedy zmarł?
 3. W jakiej epoce i pod czyim patronatem tworzył?
 4. Jakie były najważniejsze wydarzenia w jego życiu?
 5. W jaki sposób zmienił teatr?
 6. Podaj 3 tytuły jego dzieł.
 7. Napisz na temat Moliera trzy zgodne z prawdą zdania pojedyncze i dokonaj ich rozbioru logicznego.

„Skąpiec”. Akt I, scena 1 – praca z tekstem. Metoda close reading.

 1. Kto występuje w tej scenie? Jak się nazywa informująca o tym część tekstu scenicznego?
 2. Kim są Walery i Eliza? Określ ich rolę w sztuce oraz wzajemne relacje.
 3. Otwierającą rozmowę wypowiedź Walerego zapisz współczesną polszczyzną.
 4. Określ temat rozmowy między bohaterami, używając zdania podrzędnie złożonego.
 5. Co wydarzyło się tuż przed rozpoczęciem tej sceny?
 6. Czego boi się Eliza?
 7. Dlaczego i za co Eliza miałaby zostać potępiona?
 8. Jak rozpoczęła się miłość Walerego i Elizy? Opis sytuacji.
 9. Na czym polegają poświęcenia Walerego i co jest ich celem?
 10. Czego z rozmowy zakochanych dowiadujemy się o ojcu Elizy?

Jak oceniam postępowanie Harpagona?

Można pominąć dwa zadania.

 1. Przedstaw, w jaki sposób Harpagon krzywdził swoich najbliższych. Podaj przynajmniej trzy przykłady.
 2. Jak Harpagon odnosił się do służby? Jak powinien zmienić sposób jej traktowania?
 3. Gdyby Marianna była naprawdę niezależna, wyjaśniłaby Harpagonowi, dlaczego nie może go poślubić. W jej imieniu napisz w tej sprawie list.
 4. Pobaw się w psychologa i przeprowadź z Harpagonem rozmowę terapeutyczną, w której dowiesz się podłożu jego obsesji i zasugerujesz konieczne zmiany.
 5. Jako jeden ze służących napisz donos na Harpagona na policję.
 6. Kartka z pamiętnika jednego z dzieci Harpagona.
 7. Oskarżam Harpagona o… Napisz oficjalne pismo, w którym omówisz przynajmniej trzy różne zarzuty wobec bohatera.
 8. Napisz charakterystykę porównawczą Harpagona i Anzelma, uwzględniając ich rożne role życiowe.
 9. Napisz sprawozdanie z procesu Harpagona. (jeden ze służących oskarżył go o zniesławienie).
 10. Napisz rozprawkę na temat: „Harpagon nie jest człowiekiem złym, tylko głęboko nieszczęśliwym, i to go usprawiedliwia”.
Print Friendly, PDF & Email