1. Wyjaśnij:
  1. skąd wziął się teatr i dramat
  2. jak zmieniał się teatr antyczny od swoich początków do czasów Sofoklesa
 2. Wyjaśnij na przykładzie „Antygony”
  1. budowę tragedii
  2. czym była zasada trzech jedności
 3. Przedstaw trzy ważne racje, którymi kieruje się:
  1. Antygona
  2. Kreon
 4. Streść wątek
  1. Ismeny
  2. Hajmona
 5. Po śmierci Kreona w Tebach zapanował chaos. Napisz ogłoszenie
  1. w którym mieszkańcy poszukują nieznanych członków rodu Labdakidów
  2. w którym mieszkańcy poszukują kandydata na nowego władcę
 6. „Wiem, że moja decyzja była słuszna. Żałuję, że tak się to skończyło, ale nie było dobrego wyjścia z tej sytuacji. Takie było moje fatum.” Napisz list do Zeusa, w którym przedstawisz swoje racje i wyjaśnisz przyczyny swojej bezradności jako
  1. Kreon
  2. Antygona
Print Friendly, PDF & Email