„Szatan z siódmej klasy”

wpis w: 6a j. polski | 0
Sprawdź się!
 1. Poszukiwania malarza. Plakat, ogłoszenie, opis, sprawozdanie.
  1. Narysuj portret pamięciowy i napisz list gończy za malarzem, opisując jego wygląd. Uwzględnij okoliczności popełnienia przestępstwa.
  2. Nagraj ogłoszenie Milicji, które mogłoby być zamieszczone w radiu.
  3. Napisz raport milicyjny z miejsca ujęcia przestępcy (sprawozdanie).
  4. Kartka z pamiętnika przestępcy.
 2. Opowiadanie detektywistyczne. Galeria wielkich detektywów.
 3. Powieść i jej cechy gatunkowe na przykładzie „Szatana z siódmej klasy”.
  1. Długi utwór prozatorski, często podzielony na rozdziały.
  2. Narrator pierwszo- lub trzecioosobowy (pamiętnik księdza Koszyczka i główna część utworu).
  3. Wiele wydarzeń, połączonych w oddzielne wątki.
  4. Dialogi – dokładne przytoczenie wypowiedzi postaci.
  5. Wydarzenia następują po sobie chronologicznie lub połączone związkiem przyczynowo-skutkowym.
  6. Nie zawsze kończy się szczęśliwie, niema utartych formuł rozpoczęcia i zakończenia.
  7. Brak podziału na wersy, rymów, choć pojawiają się środki stylistyczne.
  8. Jest dziełem fikcji literackiej. Może to być fikcja fantastyczna lub realistyczna.
 4. Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Spójniki. Interpunkcja.
 5. Siódma klasa, czyli powtórka na temat liczebników.
 6. „Siódma”, „szósta” – pisownia wyrazów z „ó” i „u”.
 7. „Kurier Bejgolski” – artykuły prasowe.
 8. Inscenizacja, teatr, zaproszenie, afisz, opis kostiumów.
 9. Gra detektywistyczna oparta na „Cluedo”.
 10. Zestaw (krzyżówka, rebus, kalambury, quiz) gier logicznych związanych z lekturą.
 11. Narracja pierwszo- i trzecioosobowa. Praca z pamiętnikiem księdza Koszyczka.
 12. Zadania związane z ekranizacją lektury.

9 stycznia

Jak wyglądała przedwojenna szkoła?

 1. Podaj tytuł rozdziału, w którym opisana jest szkoła Adasia.
 2. Napisz plan wydarzeń lub streszczenie tego rozdziału.
 3. Napisz ogłoszenie o rekrutacji do szkoły Adasia, uwzględniając jej specyfikę.
 4. Ta pamiętna sobota… Kartka z pamiętnika Adasia lub profesora Gąsowskiego.
 5. Charakterystyka profesora Gąsowskiego.

10 stycznia

Charakterystyka głównego bohatera

11 stycznia

Romantyczne przeżycia Adasia

 1. Zaproponuj Adasiowi pięć lepszych sposobów na udowodnienie wielkiej miłości niż wycinanie inicjałów na ramieniu.
 2. Pierwsze spotkanie z Wandą wywarło na Adasiu ogromne wrażenie. Jak mogło to wyglądać z drugiej strony? Kartka z pamiętnika Wandy.
 3. Wakacje się skończyły. Stęskniony Adam pisze list do Wandy. Adresuje też kopertę 🙂

13 stycznia

Portrety rodzinne, czyli literacka galeria postaci.

Rodzina Gąsowskich udostępnia galerię obrazów zwiedzającym. Przygotuj przewodnik i w tym celu napisz:

 1. Opis najcenniejszego portretu.
 2. Historię rodu w trzech rozdziałach.
 3. Legendę o jednej z przygód przodka.
 4. Regulamin zwiedzania.
 5. Podziękowanie dla sponsorów galerii.

 

17 stycznia

Z punktu widzenia widza

 1. Podaj 4 elementy, na których opiera się udana scena włamania.
 2. Co oznaczają sformułowania „gotować się” i „lizać szafę”?
 3. Wskaż wszystkie zaobserwowane wady wczorajszego spektaklu.
 4. Co sprawiło, że wczorajszy spektakl był zabawny?
 5. Wybierz jedną postać, a następnie opisz i oceń działania wcielającego się w nią aktora.
 6. Sformułuj katalog zasad obowiązujących widza teatralnego.
 7. Zadanie dla chętnych: recenzja przedstawienia.
Print Friendly, PDF & Email