Tak było na początku

wpis w: 5a j. polski | 0

28 września

Świat jest piękny

 1. Narysuj w zeszycie i uzupełnij tabelę z zadania 3 ze str. 40.
 2. Na jakie części dzieli się Biblia? Co jest tematem każdej z nich?
 3. W imieniu pierwszego człowieka napisz do Boga list z podziękowaniem za świat, który od Niego otrzymał.

29 września

Jak wygląda raj?

 1. Zadanie 2/s.43
 2. Jedno z zadań do wyboru:
  1. opisz rajski ogród,
  2. spisz regulamin zachowania się w rajskim ogrodzie,
  3. pracowity dzień Adama – kartka z dziennika.
Print Friendly, PDF & Email