1. Znam kolejność liter w alfabecie.
ABECADŁO

Każda z liter jest potrzebna,
bo słów przecież jest bez liku –
zaraz to możecie sprawdzić,
choćby tylko w tym wierszyku:
ara budzi cara, durne emu fika,
gna hiena i jenot krokiem lunatyka,
łypie mors na osę, pstry rak sadzi tuje,
upiór woła yeti, zaś źrebak żongluje!

Zestaw ćwiczeń: 3/s. 86, 5/ s. 87 i 8/ s. 88.

2. Znam różnice między głoską a literą.

GŁOSKA – najmniejszy dźwięk mowy

LITERA – graficzny znak głoski

Kasia

Podział na litery: K-a-s-i-a

Podział na głoski: k-a-si-a

Zastaw ćwiczeń: 2,3/.s. 89

3. Odróżniam samogłoski i spółgłoski

SAMOGŁOSKA to taka głoska, która jest ośrodkiem sylaby, np. kA-siA. W języku polskim jest 8 samogłosek: a, e, i,o, ó/u, y, ą, ę.

SPÓŁGŁOSKI to pozostałe głoski.

Zestaw zadań: ćw. 3/s. 93, ćw. 1/s. 103, 5/s. 104.

Zadanie domowe: ćw. 4/s. 93

 

Podział wyrazów na sylaby i przenoszenie wyrazów

W każdej sylabie MUSI być tylko jedna samogłoska.

Przy przenoszeniu wyrazu dzielimy go na sylaby. Zawsze trzeba rozdzielić dwie jednakowe litery, np. An-na

Ćw. 2, 3 i 4/ s. 103-104.

Jak zapisać głoski? Ortografia!

  1. Miękkość oznaczamy za pomocą litery „i” przed samogłoską (np. niebo) lub znaku ’ przed spółgłoską (np. pański).
  2. Niektóre trudne w zapisie głoski wymieniają się  na inne i dzięki temu wiemy, jak je zapisać, np. ó wymienia się na o, a, e, rz wymienia się na r, ż wymienia się na g, h, z, s, natomiast ch wymienia się na sz.
  3. Wszystkie zasady są na str. 90,92, 94, 95, 96, 99,100, 101 w małym podręczniku.
  4. Lista ćwiczeń: wszystkie ze strony 91, 92, 96, 97, 99 i 102.
Print Friendly, PDF & Email