1. Jakie fantastyczne postacie zaludniają świat ballad i „Dziadów cz. II”? Wymień trzy przykłady i dokładniej opisz wygląd, zachowania i motywację jednej z tych postaci.
2. Sformułuj zasady moralne obowiązujące w tym świecie.
3. Czego mogłaby się w tym świecie spodziewać osoba, która porzuciła dziecko? Napisz utrzymane we właściwym klimacie opowiadanie z dialogiem.

Print Friendly, PDF & Email