Prezentacja Sebastiana

 

 


 

Zdania złożone współrzędnie

 1. Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie.
 1. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek.
 2. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła.
 3. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem.
 4. Dął przenikliwy wiatr, toteż wszyscy chowali się po domach.
 5. Zewsząd otaczała go pustynia, przeto stracił nadzieję na ratunek.
 6. Wezwiemy lekarza albo pojedziemy do szpitala.

2. Dokończ podane zdania tak, aby powstały różne typy zdań złożonych współrzędnie. Nazwij powstałe zdania.

 1. Zaczęło padać przed południem i…
 2. Albo ludzie przestaną prowadzić wojny, albo…
 3. Jedni czekali na autobus, inni…
 4. Chcieliśmy trochę odpocząć, toteż…

3.Ułóż po dwa zdania współrzędnie złożone (łączne, rozłączne, wynikowe i przeciwstawne). W każdym z nich użyj innego spójnika.

4. Wstaw brakujące przecinki:

 1. Nie przyjaźnili się ale pomagali sobie w trudnych chwilach.
 2. Pójdę do kina albo odwiedzę koleżankę.
 3. Ja pracuję a ty leniuchujesz.
 4. Boli mnie ząb więc pójdę do dentysty.
 5. Idę do kina i oglądam wystawy.
 6. Mam psa ale chciałabym też hodować kota.

5. Z par zdań pojedynczych utwórz zdania złożone współrzędnie.

 1. przeciwstawne: Zmarzłam. Nie zachorowałam.
 2. wynikowe: Wieje wiatr. Liście spadają z drzew.
 3. rozłączne: Przyjdę do ciebie. Zatelefonuję.
 4. łączne: Szedł. Śpiewał.

Co to za zdanie? Ćwiczenia

 

Kocha, lubi, szanuje... Kahoot cz.1

 

 

Nie chce, nie dba, żartuje... Kahoot cz. 2

 

Print Friendly, PDF & Email