GRUPA A

 1. W kilku zdaniach, ale szczegółowo, streść wydarzenia stanowiące ekspozycję akcji.
 2. Napisz notatkę biograficzną na temat Aleksandra Fredry.
 3. Przedstaw wątek miłosny.
 4. Napisz charakterystykę Papkina.
 5. Nazwij wszystkie rodzaje komizmu. Wybierz i szczegółowo omów realizację komizmu sytuacyjnego, odwołując się do przynajmniej trzech sytuacji.
 6. Napisz mowę, jaką mógłby wygłosić w sądzie oskarżyciel Rejenta.

     GRUPA B

 1. W kilku zdaniach, ale szczegółowo, streść wydarzenia stanowiące rozwiązanie akcji.
 2. Omów świat przedstawiony „Zemsty”.
 3. Wyjaśnij tytuł utworu, odwołując się do najważniejszych wydarzeń.
 4. Napisz charakterystykę Klary.
 5. Nazwij wszystkie rodzaje komizmu. Wybierz i szczegółowo omów realizację komizmu postaci, odwołując się do poczynań przynajmniej trojga bohaterów.
 6. Napisz mowę, jaką mógłby wygłosić w sądzie oskarżyciel Cześnika.
Print Friendly, PDF & Email