Czy dobrze pamiętamy treść lektury?

GRUPA A:

 1. Podaj nazwisko Rejenta i dwie cechy charakteru, jakie ono przywołuje.
 2.  Kto i za co się mści?
 3. Jakie było powiedzonko Rejenta?
 4. Czyim synem był Wacław?
 5. Dlaczego Wacław chciał być jeńcem w domu Cześnika?
 6. Dlaczego Rejent chciał ożenić Wacława z Podstoliną?
 7. Od kogo i dlaczego Podstolina otrzymała 100 tysięcy?
 8. Z kim zaręczył się Cześnik?
 9. Co w swoim testamencie Papkin przekazał Klarze?
 10. Do czego Rejent namawiał murarzy?

GRUPA B:

 1. Podaj nazwisko Cześnika i dwie cechy charakteru, jakie ono przywołuje.
 2. Opisz, na czym polega tytułowa zemsta.
 3. Dokończ: Jestem Papkin , lew…
 4. Co łączyło Klarę z Cześnikiem?
 5. Dlaczego Podstolina zrezygnowała z oświadczyn Cześnika?
 6. Kto i od kogo zapragnął krokodyla?
 7. Kiedy i gdzie się poznali Wacław i Podstolina?
 8. Kto zaniósł Rejentowi wezwanie na pojedynek?
 9. Kto wpadł na pomysł naprawy muru?
 10. Jak Rejent wykorzystał mularzy którzy naprawiali mur?
Kahoot Zemsta Aleksandra Fredry

 

Zemsta Kahoot obrazkowy
Tekst

Film Andrzeja Wajdy

Opracowanie

T: Kto, na kim, za co i jak mści się w „Zemście”, czyli konstrukcja akcji utworu.

25 maja

Zadanie 1: Do jakiego rodzaju i gatunku literackiego zaliczymy „Zemstę”? Podaj i zapisz piec argumentów.

Zadanie 2: Przeanalizuj konstrukcję „Zemsty”.

 

1) Ekspozycja – zawiązanie akcji – 

2) Rozwinięcie akcji i perypetie (wydarzenia odwracające tok akcji) – 

3) Punkt kulminacyjny – 

4) Rozwiązanie akcji – 

 

Zadanie: przyporządkuj wydarzenia do poszczególnych etapów akcji. 

 1. Cześnik chce poślubić Podstolinę.
 2. Cześnik oświadcza się Podstolinie, zostaje przyjęty, przygotowuje wesele.
 3. Ten stan burzy kłótnia o naprawę muru granicznego.
 4. Wacław za sprawą Papkina znajduje się w zamku Cześnika, tam spotyka Podstolinę, ucieka.
 5. Rejent pisze oskarżenie, zawiera umowę z Podstoliną, ta zrywa zaręczyny z Cześnikiem.
 6. Cześnik i Rejent żyją w niezgodzie z powodu muru.
 7. Zaniechanie pojedynku.
 8. Wacław kocha Klarę, ich małżeństwu stoją na przeszkodzie rodzinne waśnie.
 9. Cześnik zwabia Wacława do zamku.
 10. Cześnik wyzywa Rejenta na pojedynek.
 11. Rejent zmusza syna do ożenku z Podstoliną.
 12. Za chwilę poleje się krew.
 13. Szczęście młodych jest zagrożone.
 14. Małżeństwo Wacława i Klary.
 15. Ogólna zgoda.

T: Galeria bohaterów „Zemsty” Aleksandra Fredry. Charakterystyka porównawcza.

29 maja

 1. Kim jest Raptusiewicz?
 2. Kim jest Milczek?
 3. Podaj po dwie najważniejsze cechy wyglądu głównych bohaterów (Cześnika i Rejenta).
 4.  Kim był Papkin? Wyjaśnij jego wpływ na przebieg głównego wątku.
 5. Opis stroju Papkina.
 6. Kim jest Klara? Przedstaw w pięciu zdaniach jej charakter.
 7. Kim jest Wacław? Wskaż jego dominująca cechę charakteru i wymień trzy wydarzenia, które ją potwierdzają.
 8. Kim jest Podstolina? Opisz jej dążenia.

 

T: Rodzaje komizmu w „Zemście” 

 

Komizm słowny wypływa z gry słów, opiera się często na omyłkach słownych.

Komizm sytuacyjny wiąże się z zabawnymi sytuacjami, zdarzającymi się w nieodpowiednich momentach.

Komizm postaci wypływa najczęściej z rozbieżności między zachowaniem a słowami bohatera.

T: „Zemsta” i jej bohaterowie

5 czerwca

Można opuścić jedno zadanie!

 1. Ustalcie koligacje (relacje rodzinne bohaterów) i narysujcie drzewo genealogiczne na podstawie aktu I (sc. 1 i 6) oraz Aktu II (sc. 3 i 5).
 2. Profil Podstoliny na Facebooku (można tu. Proszę przesłać mi link.). Uwzględnijcie oprócz danych osobowych także wykonywane zajęcia, plany życiowe i sieć znajomych.
 3. Bohaterowie drugiego planu. Przyporządkuj ich do obozu Cześnika lub Rejenta oraz określ pełnioną funkcję.
 4. Opisz wybrane wydarzenie z punktu widzenia jednego z bohaterów. Zastosuj formę kartki z pamiętnika lub listu (dobierz odpowiedniego adresata).
 5. Zadanie domowe:
  • Nazwiska znaczące – uzasadnijcie ich słuszność i wyjaśnijcie pochodzenie. (4 nazwiska)
  • Wyjaśnij znaczenie rzeczowników pospolitych: cześnik, rejent, podstoli, podstolina.

T: Wątek miłosny w „Zemście”

 1. Zanim Wacław poznał Klarę – co wydarzyło się w Warszawie? Kartka z pamiętnika Wacława lub Podstoliny.
 2. Co mogą zrobić młodzi? Wybierz najlepsze rozwiązanie ich problemu i sformułuj radę.
 3. Gdyby Dyndalski lepiej pisał listy… Napisz list, w którym Cześnik podszywa się pod Klarę.
 4. Miłość wymaga wiele pracy… Uzupełnij opis działań Klary i Wacława.

Wacław i Klara nie mogą się pobrać z powodu…(1) Wacław uznał, że powinni potajemnie…(2), ale…(3) Wacław, chcąc być bliżej Klary,….(4) Kiedy mu się udało, starał się przekonać Raptusiewicza do… (5) Kiedy Klara spotkała Wacława,…(6) Ukochany jednak przekonał ją, aby… (7) Dziewczyna postanowiła poprosić o pomoc…(8) Jednak Wacław rozpoznał w niej…(9), więc…(10) Tymczasem Rejent, pragnący za wszelką cenę zrobić na złość Cześnikowi, uznał, że….(11), i uzyskał zgodę….(12) To spowodowało reakcję Cześnika, który zaplanował, że…(13) Zwabił Wacława do zamku, pisząc…(14) Zmusił Wacława do poślubienia…(15) Dzięki temu miłość Wacława i Klary kończy się…(16), co prowadzi do…(17)

 

T: Aleksander Fredro – biografia twórcy i geneza jego najsłynniejszego utworu.

 

 

Test na podsumowanie

 

T: Recytacja wybranych fragmentów – powyżej 25 wersów.

 

Jeśli monolog – wybieracie sami. Jeśli dialog – zgłaszacie się parami. Nie może pojawić się dwa razy ten sam fragment, więc proszę decydować się w miarę szybko.

 

 

Print Friendly, PDF & Email