Czesław Miłosz
Przypowieść o maku

Na ziarnku maku stoi mały dom,
Psy szczekają na księżyc makowy
I nigdy jeszcze tym makowym psom,
Że jest świat większy-nie przyszło do głowy.

 

Ziemia to ziarnko, naprawdę nie więcej,
a inne ziarnka – planety i gwiazdy.
A choć ich będzie chyba sto tysięcy,
domek z ogrodem może stać na każdej.

Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie,
Dzieci biegają i mak się kołysze.
A wieczorami, o księżyca wschodzie
Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej.

 

  1. Napisz notatkę na temat wiersza, wyjaśniając jego znaczenie, wskazując środki poetyckie i opisując ukazany w nim świat.
  2. Wyobraź sobie, że ludzkość odkryła istnienie innej cywilizacji we Wszechświecie i potrafi nawiązać z nią kontakt. Napisz w imieniu Ziemian list do tej cywilizacji, wyrażając chęć wymiany informacji, pytając o zamiary, prosząc o opis ich planety i prezentację ich cywilizacji. Zakończ deklaracją pokojowych zamiarów.
Print Friendly, PDF & Email