GRUPA L

GRUPA E

1. Wyjaśnij pojęcie „formant”.
2. Podaj punkt kulminacyjny w powieści „Hobbit”.
3. Jakie znamy podziały głosek?
4. Na czym polega zasada historyczna polskiej ortografii?

5. Podaj dwa przykłady zrostów.

1.Utwórz wyraz pochodny od słowa grosz, zaznacz formant.
2. Gdzie rozpoczyna się akcja powieści „Hobbit”?
3.Co to jest fonetyka?
4. Jak piszemy partykułę „nie” z przymiotnikami?

5. Ilu krasnoludów liczyła kompania Thorina Dębowej Tarczy?

GRUPA O

GRUPA N

1. Podaj dwa słowa, które są złożeniami.
2. Kto zabił Smauga ?
3. Podaj wszystkie głoski nosowe
4. Na czym polega zasada fonetyczna?

5. Czym jest formant w słowotwórstwie?

1. Na czym polega zasada morfologiczna?
2. Jak powstają głoski dźwięczne?
3. Jaki był główny cel podróży ekipy z „Hobbita”?
4. Co to jest oboczność?

5. Podaj dwa przykłady zestawień.

Print Friendly, PDF & Email