1. Gdzie mają miejsce wydarzenia?
  2. Kiedy i jak długo rozgrywa się akcja?
  3. Kim są główni bohaterowie?
  4. Kim jest narrator? (narracja pierwszoosobowa lub trzecioosobowa)
  5. Jaka jest kolejność wydarzeń? Które z nich stanowią:
    1. zawiązanie akcji?
    2. punkt kulminacyjny?
    3. rozwiązanie akcji?
Print Friendly, PDF & Email