Co to jest zdanie? Rodzaje zdań i części zdania pojedynczego

wpis w: Uncategorized | 0

Co to jest zdanie?

 1. Zdanie to kilka wyrazów połączonych ze sobą w logiczną wypowiedź.
 2. W każdym zdaniu jest przynajmniej jedno orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej.
 3. Zdanie rozpoczynamy wielką literą, a kończymy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym, czyli kropką, pytajnikiem, wykrzyknikiem lub wielokropkiem.

Lista zadań do zeszytu: 1,3, 4 ze stron 66-67.

Zadanie domowe dla chętnych: Ułóż historyjkę z pięciu zdań. W każdym zdaniu kolejne wyrazy muszą rozpoczynać się literami: z, d, a, n, i, e. (Przykład: Zuzia darła aksamitne nogawki, ignorując echo.)

Zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące

 1. Zdanie oznajmujące zawiera powiadomienie, np: „Dziś jest słonecznie.”
 2. Zdanie pytające zawiera pytanie, np: „Czy dziś jest słonecznie?”
 3. Zdanie rozkazujące zawiera polecenie, np: „Wstawaj, świeci słońce!”

Zadania 2-5/s. 69-70.

Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot.

 1. Orzeczenie to najważniejsza część zdania. Informuje nas, co się w nim dzieje. Opowiada na pytanie: co robi? Biegnie.
 2. Podmiot to wykonawca tej czynności. Odpowiada na pytanie: kto? co? Pies biegnie.
 3. Zdanie z jednym orzeczeniem to zdanie pojedyncze, a zdanie z większą liczbą orzeczeń to zdanie złożone.

Zadania 1-9 ze str. 71-74

Określenia w zdaniu.

 1. Zdanie pojedyncze nierozwinięte = podmiot + orzeczenie.
 2. Zdanie pojedyncze rozwinięte = podmiot+ orzeczenie + określenia.

Zadania: 1-5 ze str. 75-76, dla chętnych zadanie 6 ze str. 76.

Dokończymy jutro!

 

 

 

 

 

 

Grupa podmiotu i grupa orzeczenia

 1. Grupa podmiotu = podmiot+jego określenia
 2. Grupa orzeczenia = grupa orzeczenia + jego określenia

 

Ćwiczenie 1,2,3 ze s. 79-80

29 kwietnia

Przecinek w zdaniu pojedynczym

Przecinkiem w zdaniu pojedynczym oddzielamy wyrazy odpowiadające na to samo pytanie.

Moja starsza siostra kupiła sobie wczoraj duży, niebieski, nieprzemakalny namiot.

UWAGA!

Przecinków  nie stawiamy przed spójnikami: i , oraz, ani, lub, albo, czy.

bez przecinków okulary

Ćw. 1(ustnie – wyjaśnij, dlaczego tam są przecinki), 2 (zapisz w zeszycie tylko te zdania, które trzeba uzupełnić przecinkami), 3 i 4 / str. 81 i 82.

 

Print Friendly, PDF & Email