„Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”

wpis w: IIIa j. polski | 0
  1. Jakie niepowodzenia spotykały bohatera utworu?
  2. Z czego one wynikały?
  3. Jaka jest różnica znaczeniowa między słowami „zniszczyć” a „pokonać”?
  4. Jak Santiago przeżywał swoją starość? Podaj odpowiedni cytat.
  5. Jak walczył z przeciwnościami losu, morzem i własną słabością?
  6. Czy i dlaczego – mimo klęski – można nazwać Santiago człowiekiem niepokonanym?
  7. Jak rozumiesz tytuł opowiadania?
  8. Wybierz jedną z poniższych możliwości i napisz pracę o objętości 2-3 stron w zeszycie:
  1. Jako dziennikarz miejscowej gazety przeprowadzasz wywiad z Santiago po jego powrocie z morza.
  2. Jesteś Manolinem. Opowiadasz koledze o swojej przyjaźni z Santiago.

Zadanie domowe: przygotuj argumenty, które pozwolą ci na napisanie rozprawki związanej z cytatem zawartym w temacie lekcji.

Przydatne sformułowania:

„Po pierwsze”

„Ostatnim argumentem jest to, że…”

Sformułowania burzące konwencję rozprawki:

„A więc zaczynajmy”

„Zadajmy sobie pytanie”

„Jasne, że nie”

 

Print Friendly, PDF & Email