1. Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytania 1-4 ze str. 51.
  2. Wyjaśnij znaczenie sformułowania „ikarowe loty”.
  3. Napisz jedno z następujących zadań:
    1. Instrukcja obsługi skrzydeł wraz z zasadami BHP.
    2. Ogłoszenie o pracę, na które odpowiedział Dedal.
    3. List Dedala z więzienia. Adresat: król Minos.
Print Friendly, PDF & Email