„Dzień się nazywał pierwszy września…” Interpretacja wiersza.

  1. Z czym Ci się kojarzy data 1 września? O czym może mówić wiersz zaczynający się od słów podanych w temacie lekcji?
  2. Przygotuj się do interpretacji wiersza. Podaj wyjaśnienia kluczowych pojęć, które są narzędziami służącymi tej interpretacji (podmiot i adresat lityczny, środki stylistyczne – przenośnia, porównanie, epitet).
  3. Na podstawie dyskusji w klasie i własnych przemyśleń napisz interpretację wiersza.
  4. Do jakich wartości i uczuć odwołuje się podmiot liryczny tego utworu? Uzasadnij, podając właściwe cytaty.

 

Josif Brodski „1 września”

Dzień się nazywał „pierwszy września”. Dzieci –

jako że jesień była – szły do szkoły.

A Niemcy właśnie zrywali pasiaste

polskie szlabany. I jakby paznokieć

gładził cynfolię, tak czołgi zgładziły

pułki ułanów.

 

Weź szklanki z kredensu

i za ułanów wypijmy, co stoją

na pierwszym miejscu na liście poległych,

niby w dzienniku szkolnym.

 

Znowu brzozy

szumią na wietrze i liście wirują,

jak nad zrzuconą z głowy rogatywką,

nad dachem domu, gdzie nie słychać dzieci.

I ciężkie chmury niosą pomruk gromu

ponad oknami, zasnutymi mrokiem.

 

 

Zadanie dla chętnych – poszukaj informacji o autorze wiersza i okolicznościach jego powstania.

 

Zadanie dla wszystkich – przypomnij sobie dokładnie słowa hymnu Polski i zasady obowiązujące podczas jego wykonywania. Ochotnicy proszeni są o przygotowanie wyjaśnień na temat wspomnianych w nim wydarzeń i postaci historycznych.

 

 

Print Friendly, PDF & Email