W dniach 3, 4, 5 grudnia 2019 r. (wtorek, środa i czwartek) odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

  1. Wtorek 3 grudnia – uczniowie przychodzą na 7.30, o 7.45 rozpoczynają egzamin z j. polskiego (w sali 37 lub 35).
  2. Środa 4 grudnia – uczniowie przychodzą na 7.50, o 8.05 rozpoczynają egzamin z matematyki (w sali 37 lub 35).
  3. Czwartek 5 grudnia – uczniowie przychodzą na 8.00, o 8.15 rozpoczynają egzamin z j. obcego (w sali 37, 36 lub 35).
  4. Uczniowie po skończonej pracy z arkuszem zostają w sali lekcyjnej i czekają do dzwonka na przerwę o godz. 10:10.
  5. Uczniowie klas 8 po skończonym egzaminie uczestniczą w w/w dniach w zajęciach lekcyjnych wg obowiązującego harmonogramu w roku szkolnym 2019/2020.
  6. Uczeń piszący egzamin może wnieść do sali długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem a dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Uczeń również może wnieść do sali małą butelkę wody.
  7. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację uczniowską.

Propozycja wyjścia do kina 9 grudnia

Zajęcia wdż od 2 grudnia 

Mikołajki klasowe 

Wigilia klasowa

Dyskoteka andrzejkowa 

Wszawica

Print Friendly, PDF & Email