Dokąd zmierzam?

Poznam cechy powieści historycznej. Wskażę je na przykładzie powieści Henryka Sienkiewicza. Zapoznam się z podziałem na lirykę, epikę i dramat. Zrekonstruuję świat przedstawiony.

Poznam cechy pism użytkowych: cv, listu motywacyjnego, podania.

Jak tam dojdę?

Przeanalizuję elementy świata przedstawionego ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów. Scharakteryzuję bohatera zbiorowego. Zapoznam się z życiem i twórczością Hwnryka Sienkiewicza.

Skąd będę wiedzieć, że jestem u celu?

Napiszę opowiadanie historyczne według odkrytych przeze mnie reguł. Napiszę pisma urzędowe, odwołując się do realiów lektury.

 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – świat przedstawiony

 1. Określcie wszystkie elementy świata przedstawionego, czyli:
  1. czas (tu należy podać daty konkretnych wydarzeń)
  2. miejsce
  3. bohaterów (podziel ich na historycznych i fikcyjnych)
  4. wydarzenia (ogranicz się do 10 kluczowych wydarzeń i wybierz spośród nich to, które zasługuje na miano punktu kulminacyjnego)
 2. Zagrajcie w gry przygotowane przez trzecioklasistów.

 

Fascynujący starożytny Rzym w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Zaloguj się i zagraj!
Kahoot 2 (dostępny bez logowania)
 
 1. Kiedy i gdzie rozgrywa się akcja powieści?
 2. Kim jest władca Rzymu? Podaj dane członków jego rodziny i krótko go scharakteryzuj.
 3. Jakie miejsca charakterystyczne dla starożytnego Rzymu pojawiają się na kartach powieści? Wybierz 5 i zapisz w zeszycie odpowiednie cytaty.
 4. Wymień troje Rzymian najważniejszych w państwie (oprócz cesarza) i określ, jaka była ich rola u boku Nerona oraz jak ich działania wpłynęły na losy mieszkańców Rzymu.
 5. Czy chciałbyś żyć w świecie opisanym przez Sienkiewicza? Jaką rolę widziałbyś w nim dla siebie? Uzasadnij odpowiedź.

Po drugiej stronie barykady, czyli świat chrześcijan w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

 1. Wymień i krótko opisz główne postaci historyczne i fikcyjne z tego kręgu (3-5).
 2. Omów najważniejsze dla tej grupy wartości.
 3. Sporządź plan wydarzeń związanych z losami pierwszych chrześcijan.
 4. Jak przedstawione są postacie z tego kręgu? Kto jest najbardziej wyrazisty i interesujący?
 5. Przedstaw sytuacje, w których dochodzi do interakcji świata pogan i świata chrześcijan.

Bohaterowie „Quo vadis” w labiryncie spraw urzędowych

I. Neron poszukuje osobistego strażnika.

II. Marek Winicjusz poszukuje sekretarza.

III. Tygellin szuka płatnego zabójcy lub zarządcy areny.

IV. Poppea szuka służby pokojowej.

V. Petroniusz poszukuje szpiega.

VI. Święty Piotr szuka doradcy.

VII. Zarządca Circus Maximus szuka tresera zwierząt.

Wybierz jedną sytuację i napisz związany z nią komplet czterech pism: ogłoszenie, podanie, list motywacyjny i cv.

 1. Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i nazwisko, nazwa i adres instytucji po prawej stronie, nasze dane po lewej). Przydatne zwroty: Szanowna Pani, z poważaniem, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku…

 1. Życiorys, czyli cv (z łac. curriculum vitae)  – przedstawienie przebiegu kariery zawodowej z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych umiejętności i zainteresowań. Zawiera dane osobowe oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Dominują w nim równoważniki zdań. Zachowany jest układ odwrotny do chronologicznego.

 1. List motywacyjny – list przekonujący pracodawcę, żeby to właśnie nas zatrudnił. Ma układ podania, zawiera opis własnych dokonań oraz prośbę o kontakt i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Henryk Sienkiewicz

 

Prezentacja Kamila

 

 

„Quo vadis” jako powieść wielowątkowa

 

 1. Epika to jeden z trzech rodzajów literackich. Kluczową postacią jest narrator. Najważniejsze zagadnienia dotyczą świata przedstawionego: bohaterów,wydarzeń,czasu i miejsca.
 2. Wątek to odrębna sekwencja wydarzeń, połączonych związkiem przyczynowo-skutkowym. Wątki dzielimy na główne i poboczne.
 3. Fabuła to splot wszystkich wątków.
 4. Powieść to wielowątkowy utwór epicki.
 

 

„Quo vadis” jako powieść historyczna

 1. W powieści historycznej najczęstsza jest narracja trzecioosobowa, a narrator dysponuje szczegółową wiedzą na temat realiów epoki.
 2. Powieść historyczna to połączenie fikcji literackiej z odwołaniami do autentycznych zdarzeń, postaci i miejsc.
 3. Osadzeniu fabuły w czasie historycznym sprzyja ukazanie realiów właściwych dla tego czasu (kontekst sytuacyjny, elementy życia codziennego).
 4. Powieść historyczna to utwór realistyczny.
 1. Starożytny Egipt.
 2. Chrzest Polski (966 r.)
 3. Winston Churchill.
 4. Wojna secesyjna (1863)
 5. Krzysztof Kolumb.
 6.  Królowa Elżbieta I.

 

Print Friendly, PDF & Email