Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”?

Zadanie dla chętnych: rozwiąż krzyżówkę i dowiedz się, kim chciał zostać autor powieści.

O świecie przedstawionym w powieści Rafała Kosika

W powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” mamy do czynienia z narratorem wszechwiedzącym. Taki narrator wypowiada się w 3. osobie. Wskazują na to formy użytych czasowników.

Akcja powieści Rafała Kosika rozgrywa się…

Miejsca akcji to…

Tworzymy plan wydarzeń lektury

  1. Zapisz plan wydarzeń lektury.
  2. Rozwiń jeden jego punkt, tworząc opowiadanie.
  3. Narysuj odpowiednią ilustrację do tego opowiadania.

Paczka przyjaciół – przygotowujemy się do napisania charakterystyki wybranego bohatera poznanej lektury.

Piszemy charakterystykę wybranego bohatera tytułowego

Link do kreatora profilu

Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

Z czym kojarzy Ci się nowoczesność?

Chmura wyrazowa

  1. Jakie możliwości i jakie zagrożenia niosą ze sobą nowoczesne technologie? Podaj przynajmniej po dwa przykłady.
  2. Dzięki czemu bohaterowie wychodzili cało z kolejnych opresji?
  3. Co ostatecznie uratowało bohaterów?
  4. W jaki sposób pokonali zbuntowany program i jego androidy?
  5. Jakie wartości były dla nich najważniejsze?

Niesamowite wynalazki

Fantastyczna lektura!

Print Friendly, PDF & Email