Jak osiągnąć szczęście?

 

Dokąd zmierzam?

Wykorzystam swoją umiejętność rozpoznawania środków poetyckich. Odnajdę je w tekście omawianych utworów. Poznam różne punkty widzenia na temat tego, czym jest szczęście. Poznam cechy gatunkowe baśni.

Jak tam dojdę?

Zapoznam się z utworami literackimi i dokumentalnymi przedstawiającymi zagadnienie szczęścia. Poznam związki frazeologiczne.  Poznam Jana Kochanowskiego i jego twórczość. Przeczytam i przeanalizuję baśń.

Skąd będę wiedzieć, że jestem u celu?

Sformułuję własne poglądy na temat szczęścia i uzasadnię je. Napiszę notatkę o Janie Kochanowskim. Zinterpretuję wiersz, wskazując środki poetyckie. Wyrecytuję wiersz o szczęściu. Napisze baśń, uwzględniając cechy tego gatunku.

22 września

 1. Napisz przepis, używając przenośni i trybu rozkazującego.
 2. Zrekonstruuj wiersz według wskazówek strony 20.
 3. Porównaj z oryginałem:
Tadeusz Śliwiak
Budowanie domu

Z naszych dłoni otwartych
postawimy dom
w tych czterech ścianach
zamieszkamy razem

w nim wszystkie sprzęty
postawimy na swoim
od słowa do słowa
od deski do deski

z naszych dłoni otwartych
postawimy dom
zamknięty na dwa zamki
dwóch złotych obrączek

 

 

Podmiot liryczny tego wiersza to…

Najważniejsza przenośnia brzmi… i oznacza….

Szczęście w tym wierszu rozumiane jest jako… i wiąże się z ….

Podkreślają to epitety:


 

 

Szczęście to zwykła, codzienna sprawa. Wiersz Czesława Miłosza „Dar”.

Zadania ze strony 21.

Dar

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

Berkeley, 1971

Film o Berkeley

 

 

Szczęście znalezione w czterech ścianach własnego domu.

Jan Kochanowski „Na dom w Czarnolesie”. Tekst i zadania ze str. 24.

Zadanie domowe dla chętnych do końca przyszłego tygodnia: Z czym wiąże się szczęście? Utwórz własna chmurkę tagów (ręcznie lub za pomoca programu http://www.tagxedo.com/app.html)

 

szczescie


 

 

Poznajcie Jana Kochanowskiego.

Prezentacja Dawida.


Film o Janie Kochanowskim

 

Napisz notatkę zawierającą odpowiedzi na następujące pytania:

1. Gdzie i kiedy urodził się Jan Kochanowski? Jak długo żył? Jak się nazywa epoka, w której żył i tworzył?

2. Jak miały na imię jego żona i zmarła córka?

3. Jakie kraje odwiedził?

4. Gdzie studiował?

5. Na jakie etapy można podzielić jego życie?

6. Czym się zajmował? W jakich dziedzinach chciał zrobić karierę?

7. Co napisał? Co uważał za swoje największe literackie osiągnięcie?


 

 

Szczęście mimo wszystko.

Wywiad i zadania ze str. 26-27 (zapisz odpowiedź na zadania 3, 5 i 7)

Napisz scenariusz reklamy radiowej zachęcającej do wsparcia Fundacji Mam Marzenie i nagraj ją wspólnie z kolegą/koleżanką.

 

 

Nasze baśnie o szczęściu

Cechy baśni:

 1. Elementy fantastyczne.
 2. Uosobienie.
 3. Postacie dobrane na zasadzie kontrastu (dobro – zło).
 4. Motywy wędrowne, czyli takie, które powtarzają się w różnych baśniach.
 5. Nieokreślone miejsce i nieokreślony czas w przeszłości.
 6. Dobro zwycięża nad złem (szczęśliwe zakończenie).
 7. Charakterystyczne formuły rozpoczęcia i zakończenia.
 8. Baśń może zawierać morał.
Print Friendly, PDF & Email