30 września 2016

Co o początkach świata mówi mitologia grecka i słowiańska?

  1. Przeczytaj opisy stworzenia świata: ze str. 38 (Biblia), 44 (mitologia grecka) i 46 (mitologia Słowian)
  2. W której wizji możemy mówić o stworzeniu, a w której o powstaniu świata? Uzasadnij.
  3. W której opowieści ważne jest, czy powstaje świat dobry, czy zły? Zacytuj odpowiednie zdanie.
  4. W której wersji świat to bóg? Uzasadnij, podając cytat.
  5. Co wg poszczególnych opowieści istniało przed stworzeniem świata?
  6. Kto wpadł na pomysł stworzenia świata wg mitologii Słowian?

3 października

Jak powstawał świat?

Napisz sprawozdanie z procesu powstawania świata wg wybranej opowieści.

 

Print Friendly, PDF & Email