1. W co zamieniła się wróżka w słoiku?
 2. Jak nazywał się łapacz wróżek?
 3. Kim była Muriel?
 4. Gdzie mieszkały wróżki?
 5. Kim była kiedyś Lena?
 6. Jak nazywały się zaklęte wróżki?
 7. Ile było kluczy do dziennika?
 8. Co było w dzienniku?
 9. Gdzie były klucze?
 10. Ile było węzłów na sznurze?
 11. Wymyśl i napisz związaną z treścią rozdziałów 5, 6, 7 i 8 instrukcję.
 12. Napisz list od dziadka do Maddoksa.
Print Friendly, PDF & Email