1. Co znamy z historii?
 2. Przeczytaj teksty ze str. 159-161.
 3. Z zestawu zadań wybierz 8 i zapisz odpowiedzi w zeszycie:
  1. 1a/ s158,
  2. 2/s. 158,
  3. 2 ab/ s. 160,
  4. 2c/ s. 160,
  5. 4/s. 160
  6. 5/ 160,
  7. 1/ 162
  8. wymyśl i opisz przebieg procesu za czasów Hammurabiego,
  9. opisz scenę przekazania przykazań przez Mojżesza,
  10. opisz wybraną reprodukcję ze str. 162,
  11. wybierz najbardziej Twoim zdaniem niesprawiedliwe postanowienie Kodeksu Hammurabiego i uzasadnij wybór.
Print Friendly, PDF & Email