Kahoot o lekturze

Wybieramy się do Narnii

ROZDZIAŁ I Łucja zagląda do szafy

1. Wyobraź sobie, że jesteś Profesorem. Przedstaw się.

2. Podaj trzy dowody na to, że dom Profesora jest duży.

3. Jakie rozrywki mogły znaleźć dzieci w nowym domu?

4. Narysuj plan piętra opisanego w I rozdziale (tekst obok ilustracji, zaczynający się od słów „Wszyscy na to przystali…”)

5. Wypisz przymiotniki nazywające uczucia Łucji. Utwórz od nich rzeczowniki (zmartwiona ->zmartwienie).

Pierwsze spotkanie. Kartka z dziennika Łucji lub pana Tumnusa

Pamiętnik – wspomnienia spisywane po latach.
Dziennik – zapiski prowadzone na bieżąco.
 • wpis zawiera datę (ewentualnie dzień tygodnia)
 • 1. os. l. poj. (autobiograficzny, subiektywny)
 • opis wydarzeń dnia
 • miejsce, czas, osoby
 • podsumowanie: emocje i opinie

ZADANIE DOMOWE: Dzieci piszą pierwszy list do rodziców. 

Spotkanie z panem Tumnusem

ROZDZIAŁ II Co Łucja tam zobaczyła

1. Co oznaczają określenia „Córka Ewy” i „Syn Adama”?

2. Wypisz z dialogu między Łucją a Tumnusem zwroty, które świadczą, że są to osoby bardzo uprzejme i dobrze wychowane.

3. Narnia – notatka do „Encyklopedii geograficznej”.

4. Dlaczego pan Tumnus się rozpłakał?

5. Jak Biała Czarownica mogła ukarać fauna?

ZADANIE DOMOWE  DLA CHĘTNYCH. O czym mógł opowiedzieć pan Tumnus przy kominku? Wymyśl historię o nimfach i napisz opowiadanie.

Gotuj z Tumnusem

Części przepisu:

1. Nazwa potrawy

2. Składniki

3. Sposób przygotowania

4. Czas wykonania, liczba porcji, wartość kaloryczna

5. Propozycja podania

Wybierz jedną z potraw podanych przez pana Tumnusa i napisz przepis.

Kłopoty z Edmundem

ROZDZIAŁ III Edmund wchodzi do szafy oraz ROZDZIAŁ IV Ptasie mleczko

1. Dlaczego rodzeństwo nie uwierzyło Łucji? Podaj dwa powody.

2. Jak bezpiecznie bawić się w chowanego? Napisz instrukcję dla Edmunda.

3. Kim była pani jadąca na saniach? W jaki sposób wyróżniała się wyglądem?

4. Co szczególnie interesowało Białą Czarownicę w trakcie rozmowy z Edmundem?

5. W jaki sposób zachęciła Edmunda do przyprowadzenia rodzeństwa?

6. Jakie punkty orientacyjne Biała Czarownica wskazała Edmundowi?

7. Dlaczego Edmund dziwnie się zachowywał po spotkaniu Łucji?

ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH: Jako Edmund napisz do Białej Czarownicy list, w którym wyjaśnisz jej, dlaczego jednak nie przyprowadzisz do zamku rodzeństwa. 

W niebezpieczeństwie

ROZDZIAŁ V Z powrotem po tej stronie drzwi oraz ROZDZIAŁ VI W puszczy

1. Czy zgadzasz się z opinią, że Edmund okazał się podły? Uzasadnij.

2. Co w reakcji Profesora zaskoczyło dzieci?

3. Jakie, zdaniem Profesora, było logiczne wyjaśnienie opowieści Łucji?

4. Zasady zachowania się w domu Profesora. Autorka: pani Macready.

5. Zacytuj zdanie, po którym dzieci zorientowały się, że Edmund kłamał.

6. Jak wyglądał dom pana Tumnusa? Co dzieci w nim znalazły?

7. Kim był Maugrim?

8. Co stało się z panem Tumnusem?

ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH: Opracuj krótki przewodnik po domu Profesora dla turystów z Polski. Opisz jedno pomieszczenie, wymyśl legendę i opracuj zasady zwiedzania.

W gościnie u państwa Bobrów

ROZDZIAŁ VII Dzień u Bobrów 

1. Kto wskazał dzieciom drogę do domu państwa Bobrów?

2. Kogo obawiał się pan Bóbr?

3. Co było znakiem pozwalającym uznać, że Bóbr jest przyjacielem?

4. Jak dzieci zareagowały na wieści o Aslanie?

5. Którędy wiodła droga do domu Bobrów?

6. Co pani Bobrowa podała na obiad?

7. Dlaczego pan Bóbr był zadowolony z opadów śniegu? Podaj odpowiedni argument. Wymyśl też trzy inne powody, które sprawiają, że Ty jesteś zadowolona/y, gdy pada śnieg.

ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH : Napisz przepis na jedno z dań lub zaproszenie na obiad dla Łucji i jej rodzeństwa.

Przeszłość i przyszłość Narnii.

Rozdział VIII „Co wydarzyło się po obiedzie”

1. Co stało się z panem Tumnusem i gdzie teraz może być?
2. Kim jest Aslan? Jaka przepowiednia się z nim wiąże?
3. Jakie jest pochodzenie Białej Czarownicy?
4. Dlaczego Biała Czarownica może obawiać się przybycia Łucji, Zuzanny, Piotra i Edmunda?
5. Kto pierwszy zorientował się, że Edmund zniknął?
6. Kto wiedział, dokąd poszedł Edmund?
7. Napisz do Aslana list z ostrzeżeniem przed tym, co planuje Edmund.

ZADANIE Z PULI DLA CHĘTNYCH: opisz dokładnie dowolne miejsce wspomniane w rozdziale VIII

Utracone złudzenia

ROZDZIAŁ IX W domu Czarownicy

1. W którym momencie Edmund wymknął się z domu Bobrów?

2. Co czuł Edmund, idąc bezdrożami do Czarownicy?

3. Dlaczego zdecydował się do niej pójść?

4. Jak planował swoje przyszłe panowanie?

5. Co na dziedzińcu zmroziło Edmundowi krew w żyłach?

6. Na czym polegał głupi pomysł Edmunda?

7. Kim była pierwsza żywa istota napotkana w zamku Czarownicy?

8. Jaka była najważniejsza nowina przekazana Czarownicy przez Edmunda? Uzasadnij.

ZADANIE: Przeprowadź z Edmundem poważną rozmowę i zapisz ją w formie dialogu.

jak-poprawnie-napisac-dialog_53858

Do Narnii wraca nadzieja

ROZDZIAŁ X Czary zaczynają tracić swoją moc i ROZDZIAŁ XI Aslan jest blisko

1. Kto pomyślał o zapasach na drogę?

2. Gdzie schronili się uciekinierzy? Opisz to miejsce w trzech zdaniach.

3. Jakie zdarzenie przekonało wszystkich, że czary złej królowej słabną?

4. Zapisz w formie notatki lub tabeli, kto jakie przezenty dostał od Świętego Mikołaja i jaki miał z nich zrobić użytek.

5. Co świadczyło o tym, że Czarownica jednak nie lubi Edmunda?

6. Jakie rozkazy dostał Maugrim?

7. W jakich okolicznościach Czarownica dowiedziała się o przybyciu Świętego Mikołaja?

8. Co świadczy o tym, że Edmund nie jest zupełnie zły?

9. Wpisz przynajmniej sześć oznak rozpoczynającej się w Narnii wiosny.

ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH: Jesteś białym krokusem. Napisz wpis do swojego pamiętnika opisujący narodziny wiosny i związane z tym odczucia.

Walka Dobra ze Złem 

ROZDZIAŁ XII Pierwsza walka Piotra

1. Którędy wiodła droga do Kamiennego Stołu? Opis trasy z punktu widzenia uczestników wędrówki.

2. Dlaczego dzieci ogarnął lęk?

3. Kto pierwszy przywitał Aslana?

4. Dlaczego Zuzanna użyła rogu?

5. Jaki przydomek uzyskał Piotr? Kto mu go nadał i dlaczego?

Piszemy sprawozdanie

Sprawozdanie to przedstawienie przebiegu wydarzeń. Zawiera dokładne informacje o danym zdarzeniu i opinię autora.

Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu. W pierwszym akapicie podajemy jego nazwę, charakter, czas i miejsce oraz uczestników.

Następnie w porządku chronologicznym opisujemy samo wydarzenie. Sprawozdanie powinno być napisane stylem informacyjnym. Nie zawiera opisów ani dialogów.

Ostatnia część sprawozdania to opinia na temat opisywanego wydarzenia.

sprawozdanie-zawartosc

ZADANIE:  Wyobraź sobie, że jesteś Piotrem. Napisz sprawozdanie z pierwszej bitwy, które będzie umieszczone w „Kronikach Narnijskich”.

Dziś walczyłem w bardzo ważnej bitwie. Wszystko zaczęło się od tego, że…

Edmund rozumie swój błąd, ale czy to coś zmienia?

ROZDZIAŁ XIII Wielkie czary z zamierzchłych czasów.

1. Co sprawiło, że Czarownica zdecydowała o wezwaniu wszystkich do walki?

2. Co Czarownica chciała zrobić z Edmundem? Dlaczego?

3. W jaki sposób karzeł i Czarownica uciekli przeciwnikom?

4. Jak rodzeństwo przyjęło Edmunda? Jak zachował się Edmund wobec nich?

5. Na jakie prawo powołała się Czarownica w rozmowie z Aslanem?

6. Czym zakończyła się rozmowa Czarownicy z Aslanem?

ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH: Odtąd będę już inny. Spis najważniejszych postanowień Edmunda.

Czy Dobro zawsze wygrywa ze Złem?

ROZDZIAŁ XIV Triumf Czarownicy i ROZDZIAŁ XV Największe czary sprzed początków czasu

1. Komu Aslan przekazywał instrukcje na temat strategii walki? Dlaczego?

2. Opisz nastrój dziewczynek w noc przed ofiarą na Kamiennym Stole.

3. Wokół Kamiennego Stołu zebrały się „srożyce, wiedźmy i zmory, widma, strachy, ifryty, karły, orki, wampiry i harpie”. Wybierz jedną z tych fantastycznych postaci, wyobraź ją sobie i dokładnie opisz jej wygląd.

4. Kto obserwował z ukrycia wydarzenia przy Kamiennym Stole? Jakie były odczucia tych osób?

5. Jak stwory ze świty Czarownicy traktowały Aslana?

6. Kto pomógł dziewczynkom uwolnić Aslana?

 ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH: „I w tej samej chwili usłyszały za sobą ogłuszający, straszny trzask, jakby jakiś olbrzym przełamał swoja miskę”. Co wydarzyło się potem? Streść przebieg wydarzeń aż do momentu, gdy Aslan i dziewczynki dotarli do domu Czarownicy.

Do Narnii wraca życie

ROZDZIAŁ XVI Co się stało z posągami

1. Jak ożywić posąg? Instrukcja na podstawie tekstu.

2. Kartka z pamiętnika ożywionego jednorożca.

3. Opis wyglądu olbrzyma.

4. Jak przebiegała rozmowa Łucji z ożywionym faunem? Wymyśl i zapisz dialog.

5. Chusteczka Łucji. Opis przedmiotu.

6. Ostateczna bitwa. Sprawozdanie.

Wybierz dwa spośród zaproponowanych zadań. Każda z Twoich dwóch prac powinna zająć przynajmniej jedną stronę!

Z Królestwa Narnii do świata ludzi

ROZDZIAŁ XVII Polowanie na Białego Jelenia

1. Jak zakończyła się bitwa? Jaki był w tym udział Edmunda?

2. Na czym polegało zadanie Łucji tuż po bitwie? Co przydało się w jego realizacji?

3. Dlaczego nie powiedziano Edmundowi, co Aslan dla niego zrobił?

4. Napisz zaproszenie na uroczystą koronację. Jego autorem niech będzie Aslan, a adresatem pan Tumnus.

5. Jak przebiegał bal w noc koronacji? Kartka z pamiętnika Zuzanny.

6. Jesteś kronikarzem Narnii. Wymyśl wydarzenie z czasów panowania Piotra, Zuzanny, Edmunda i Łucji, a potem zapisz je w formie notatki do ilustrowanej kroniki. 

7. Dlaczego ścigano Białego Jelenia?

8. Jak przez lata zmieniły się dzieci?

9. Dlaczego nikt w Anglii nie szukał dzieci w czasie, gdy przebywały one w Narnii?

I dla przyjemności:

Postacie z pradawnej przepowiedni

 1. Zacytuj wierszowane słowa pradawnej przepowiedni. Powiedz, czego dotyczyła. Jaką wartość miała dla mieszkańców Narnii?
 2. Jak zmieniał się świat, kiedy przybył Aslan?
  Odpowiedz na pytania umieszczone na schemacie.
 3. Powiedz, jakie skutki dla Narnii miała zdrada Edmunda. Co nim kierowało?
 4. Napisz charakterystykę Aslana. Przedstaw tę postać tak, jak mógłby ją zaprezentować Edmund swoim rodzicom po powrocie z Narnii.
 5. Wyjaśnij, jakie ukryte znaczenie może mieć opowieść o poświęceniu Aslana. Z którą postacią, znaną z różnych tekstów kultury, może kojarzyć się jego osoba? Wskaż podobieństwa i różnice dotyczące tych dwóch postaci.
 6. Wyjaśnij, co stało się z Aslanem. Czy podoba ci się takie zakończenie wątku tej postaci? Uzasadnij swoją opinię.

W szerszym kontekście

 1. Odszukaj w powieści elementy charakterystyczne dla baśni. Weź pod uwagę postacie i zdarzenia fantastyczne, niezwykłe przedmioty, motywy wędrowne, kontrast, zakończenie utworu.
 2. Czego dowiedzieli się bohaterowie o sobie podczas pobytu w Narnii?
 3. Dla kogo C.S. Lewis napisał powieść Lew, Czarownica i stara szafa? Czego możemy się dowiedzieć o autorze na podstawie jego słów zamieszczonych we wstępie do książki, czyli dedykacji?
 4. Jak napisać dedykację? Komu zadedykował(a)byś swoją pierwszą książkę? Napisz tę dedykację.
 5. Obejrzyj zdjęcie z inscenizacji pewnej baśni H.Ch. Andersena zamieszczone na marginesie. Jakie postacie przedstawia? Co łączy tę opowieść z utworem C.S. Lewisa? Wskaż podobieństwa i różnice.

Sprawdzian!

Print Friendly, PDF & Email