Zadania wprowadzające:

 1. Streść akcję rozgrywająca się A. na Ziemi / b. na planecie Małego Księcia.
 2. Jak przebiegała rozmowa z A. Próżnym / B. Bankierem i jakie wnioski wyciągnął z niej Mały Książę?
 3. Jakie znaczenie miał(a) dla fabuły A. żmija / B. lis?
 4. Kto do kogo to powiedział i w jakich okolicznościach:
  1. „zyskałem coś ze względu na kolor zboża”
  2. „narysuj mi baranka”
 5. Co było dla Małego Księcia największym A. rozczarowaniem / B. odkryciem. Uzasadnij wybór.

Mały Książę i jego świat

 1. Planeta B-612 – zredaguj notatkę do Wikipedii. Uwzględnij położenie, rozmiar, panujące na niej warunki, historię odkrycia. (0,5 str.)
 2. Jak uchronić planetę przed niszczycielskim działaniem baobabów? Instrukcja w 7 punktach. Zastosuj tryb rozkazujący.
 3. Jak sądzisz, dlaczego główny bohater uznał, że musi opuścić swoją planetę? Jako Mały Książę napisz list do Róży i wyjaśnij motywy tej decyzji. (1,5 do 2 str.)

W niezwykłej podróży z Małym Księciem

Od kogo jeszcze Mały Książę mógłby sie czegoś ciekawego dowiedzieć o ludziach? Wymyśl, na czyją planetę trafił, i zapisz opowiadanie z dialogiem.

O miłości i przyjaźni

 1. Jakie cechy osobowości można przypisać Róży? Nazwij 5 cech i wypisz odpowiednie do nich cytaty.
 2. Czego i od kogo dowiaduje sie Mały Książę o przyjaźni?
 3. Czy Mały Książę jest dobrym przyjacielem?

Wśród symboli i gatunków

Zadanie domowe:

Wybierz jedną złotą myśl i zilustruj ją odpowiednim zdjęciem, tworząc mem. Możesz skorzystać z generatora. Gotowy obrazek wstaw tutaj, w treści wpisując własne imię i nazwisko.

Jaki jest Mały Książę?

„Mały Książę” – sprawdzian

Jak napisać rozprawkę?

 1. Rozprawka to tekst argumentacyjny.
 2. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. teza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. wniosek
 3. Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. hipoteza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  4. wniosek
 4. Pamiętaj, że przykład to nie argument!
 5. Pamiętaj, że argument bez rozwinięcia się nie liczy!
 6. Pamiętaj, że wniosek musi wypływać z rozważań!
 7. Pamiętaj, że wniosek nie może być powtórzeniem tezy!

Sprawdź się!

Złote myśli zaczerpnięte z „Małego Księcia”. Rozprawka

Wybierz jedną złotą myśl. Czy zgadzasz się z jej przesłaniem? Uzasadnij, odwołując się do przykładów z literatury.

'”Oto mój sekret: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

”Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko…”

”Wśród ludzi jest się także samotnym.”

”Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.”

Print Friendly, PDF & Email